ado1 toborzo 250

hirlevel feliratkozas vol.2 hibrid2

Egyesületünk a KIKELET Kiskőrösért Keresztény Egyesület, rövidített nevén Kikelet Egyesület 2012 év végén átalakult. Az egyesületünk vezető tisztségviselői magánemberként ez idáig is elkötelezett hívei voltak az alapszabályban rögzített célkitűzéseinknek, úgy mint:

 • az ifjúság oktatása,
 • a kiskőrösi fúvószenekar munkájának segítése, 
 • a keresztyén kultúra és zene terjesztése, 
 • közösségápolás,
 • nyári táborok,
 • ifjúsági konferenciák szervezése,
 • önkéntesség elterjesztése,
 • hátrányos helyzetűek támogatása, segélyezése, felzárkóztatása;

de az eredeti egyesületi célok megtartása mellett, felvállalt több, a fiatalok nevelését, oktatását szolgáló tevékenységet. Ezen túlmenően olyan értékteremtő rendezvények szervezését és lebonyolítását, melynek következtében az új dolgokra nyitott, érzékenyen reagáló gyermek és fiatal, egy tudatosan gondolkodó, a Bibliai értékeket magának valló, és megélő felnőtté válik.

 

Egyesületünk vezető tisztségviselői a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet tagjaiként évtizedek óta részt vesznek a gyermekek és fiatalok hitéleti oktatásában, részükre tematikus nyári táborok és kirándulások szervezésében, lebonyolításában.

 

Gyülekezetünkben több mint 30 éve rendszeresen megrendezésre kerül egy Országos Ifjúsági Konferencia. E konferencián eleinte résztvevőként, majd több mint 20 éve annak szervezői, lebonyolítói tevékenységét végezzük. 2013-ban az Ifjúsági konferencia előtt augusztus hónapban már harmadik alkalommal táboroztattuk  40  mély szegénységben élő gyermeket 5 és 13 éves korosztályból. Együttműködve a helyi SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskolával folyamatosan gondoskodunk a városi fúvószenekar utánpótlásáról.

Pályázati tevékenységünk is eredményes, hiszen az elmúlt hét évben benyújtott tíz pályázatunkból a kiíró hat pályázatunkat támogatta.

Mivel nem vagyunk hívei a túlzott adminisztrációnak és a hangzatos nevű pozícióknak, ezért a 10 tagú egyesületünk egy 3 fős vezetőséget választott:

 • Szomor Ferenc - elnök
 • Mészáros Ferenc - elnökségi tag
 • Nagy József - elnökségi tag

Ez a csapat koordinálja és végzi az egyesületi munkát, szükség szerint külsős szakemberek bevonásával.

 

Egyesületünk eddigi működése sikeres, a fiatalok számára értékteremtő, távlati célokat, követendő magatartásformát, és közösségi célokat mutató, egységet teremtő volt. Mindezeket  igazolják a résztvevőktől származó visszajelzések. Rendezvényeink körének bővítésével, pedig szeretnénk a társadalom, különösen kistérségünk minél szélesebb rétegét elérni, megszólítani.